‘Trường học chưa bao giờ quên thu học phí nhưng lại quên… một đứa trẻ’