Nhà sản xuất hàng may mặc Trung Quốc ‘đón lỏng’ làn sóng “Tẩy chay Trung Quốc”, in nội dung này lên áo, mũ bán cho dân Ấn Độ.

Trong khi căng thẳng biên giới Trung Quốc – Ấn Độ bị đẩy lên cao, người Ấn Độ liên tục tổ chức các chương trình tẩy chay Trung Quốc, trong đó có việc thể hiện quan điểm chính trị của mình trước căng thẳng biên giới Trung – Ấn bằng cách mặc những trang phục có in nội dung này.