Trung Quốc trước thảm họa nạn đói lớn năm 2021

Liên Hợp Quốc cảnh báo: Năm 2021, toàn cầu sẽ xảy ra hai thảm họa lớn, số người đói sẽ tăng mạnh. ĐCSTQ chính thức nhấn mạnh Trung Quốc không có khủng hoảng lương thực, nhưng các con số cho thấy Trung Quốc thiếu lương thực cho 252 triệu người?

Tác giả Lý Hiểu Đồng, Viện Kinh tế Tài chính đã có bài phân tích trên Epoch Times về viễn cảnh mà Trung Quốc phải đối mặt với nạn đói trong năm 2021.