Tin chuyên đề:

- Đông lạnh phôi thai người, thí nghiệm y học phi đạo đức
- Trung Quốc soạn luật trừng phạt phụ huynh có con hư
- Sự mâu thuẫn giữa chính sách cắt giảm than của Bắc Kinh với nhu cầu năng lượng tăng cao của các doanh nghiệp