Một báo cáo của Bloomberg hôm 08/12 đã mô tả cách mà chính quyền Trung Quốc sử dụng “hệ thống tín nhiệm xã hội” để kiểm soát công dân và cả các công ty trong và ngoài nước đang tìm cách kinh doanh tại Trung Quốc.