Sở Nông nghiệp và Nông thôn thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên gần đây đã ban hành một văn bản yêu cầu điều tra và báo cáo về việc khôi phục trồng lúa nước ở vườn cây ăn trái và vườn ươm cây giống lâm nghiệp, để đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực có thể xảy ra. Ngoài ra, gần đây phía chính phủ còn thu nạp quân dự bị của các địa phương và đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Quân Ủy. Các nhà bình luận cho rằng, các dấu hiệu này cho thấy ông Tập Cận Bình đang cố gắng trở lại đường lối bế quan toả cảng "chuẩn bị cho chiến tranh và nạn đói".