Vào ngày 29/4, Bắc Kinh thông báo “lưỡng hội” (Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Toàn quốc) của nước này sẽ được tổ chức vào ngày 21 – 22/5 sau khi bị trì hoãn trước đó vì đại dịch.