Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán kéo dài gần 4 tháng đã làm suy yếu nền kinh tế Trung Quốc. Trong tình hình dịch bệnh, chính phủ Trung Quốc đã buộc người dân phải quay lại làm việc và các cơ sở sản xuất phải hoạt động trở lại. Nhưng các nhà máy và doanh nghiệp nhiều nơi trên cả nước vì không có đơn đặt hàng, vừa mới mở cửa thì đã phải ngưng việc sản xuất, thậm chí phải đóng cửa. Dưới áp lực to lớn, trong nhiều ngày qua, nhiều nhà máy và xí nghiệp ở Trung Quốc đã bốc cháy một cách kỳ lạ, có thể nói là đã đến bước khói lửa ngập trời.