Trung Quốc: Cha mẹ có thể bị phạt nếu dạy con về điều răn trong tôn giáo