Trung Quốc bị khai trừ khỏi Hiệp hội Thông tin Y tế Quốc tế