Trái ý Bắc Kinh về Biển Đông và Hồng Kông, Anh Quốc bị chỉ trích là ‘thực dân’