Lực lượng quản lý thị trường TP. HCM phát hiện khẩu trang tại một công ty ở quận Bình Tân không có lớp giữa là vải lọc kháng khuẩn như quy định.