- TP HCM sẽ hạn chế thời gian người dân được ra đường

- Dừng 'ship', chợ ở Hà Nội đông nghẹt ngày đầu giãn cách

- Hàng ngàn người đổ về Tây Nguyên xuyên đêm, kéo dài cả 1km