“Hạn chót hợp lý là vào ngày 15/12”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross khẳng định với tờ FOX Business trong một cuộc phỏng vấn độc quyền. “Nếu không có gì xảy ra từ đây tới đó, tổng thống đã nói rõ là sẽ áp thuế quan – thuế quan bổ sung”.