Chuỗi ngày biểu tình của người dân Hongkong chống lại dự luật dẫn độ người Hongkong về Trung Quốc đã khiến chính quyền Trung Quốc đưa ra một số lời cảnh báo. Tổng thống Trump đã lên tiếng thể hiện quan điểm cứng rắn với Trung Quốc đối với việc này. Ông cảnh báo nếu chính quyền đàn áp người biểu tình Hongkong như đã làm với giới trí thức sinh viên học sinh tại Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989, thoả thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không được ký kết.