‘Tinh thần Mỹ’- chìa khóa làm nên cường quốc số 1 thế giới