Tình mẹ cha bao la như trời biển: 5 mẩu chuyện xúc động lòng người. Mọi người trên thế gian đều khác nhau, mỗi người một tính cách, một khuôn mặt, nhưng tất cả bậc làm cha mẹ trên đời đều có một điểm chung: hy sinh cho con vô điều kiện! Sau đây là 5 mẩu chuyện ngắn về tình cha, tình mẹ cảm động lòng người, xin mời các bạn cùng xem video.