Tình cảm chúng ta dành cho nhau lúc trẻ hời hợt hơn so với tình cảm của ông lão dành cho vợ!
Đời sống

Tình cảm chúng ta dành cho nhau lúc trẻ hời hợt hơn so với tình cảm của ông lão dành cho vợ!

07/08/18, 11:13