Tin thế giới trưa 25/11: Sáu quốc gia phối hợp giải phóng dầu dự trữ, chuyên gia nói giá vẫn sẽ tăng

- Cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2022 sẽ khó khăn hơn và có thể gây ra những chấn động xã hội?
- Trung Quốc đẩy mạnh hỗ trợ ‘thụ tinh nhân tạo’ để giải quyết tình trạng hiếm muộn ngày càng phổ biến
- Sáu quốc gia phối hợp giải phóng dầu dự trữ, chuyên gia nói giá vẫn sẽ tăng