- Tên lửa Nga dội xuống các địa điểm quân sự trên khắp Ukraina

- Phải ít nhất 10 năm Ukraina mới rà phá hết bom mìn

- Tình báo Anh: Nga đã rút nhiều tướng lĩnh quan trọng khỏi Ukraina

- Chuyên gia: Con đường trở thành thành viên EU của Ukraina sẽ không dễ dàng

- Nhiều thành phố ở Trung Quốc ban bố mức cảnh báo cao do nắng nóng

- Thái độ hiếu chiến của Bắc Kinh khiến việc tuyển sinh vào các học viện quân sự trở nên khó khăn