- Hàng loạt Hạ nghị sĩ Mỹ yêu cầu Tổng Chưởng lý Barr điều tra gian lận bầu cử
- 28 bang đang dùng phần mềm 'trục trặc' mang lại cho Biden hàng nghìn phiếu ở Michigan
- Thư ký bầu cử Wisconsin có thể đã thay đổi hàng nghìn lá phiếu bất hợp pháp
- Tổng thống Mexico nói còn quá sớm để chúc mừng Biden