- Ukraina đã có pháo chống tăng AMX-10RC đầu tiên của Pháp

- Cách nhóm phòng thủ cuối cùng bảo vệ Izyum: Hơn 30 quân Ukraina cản bước 5.000 quân Nga trong 19 ngày