- Công ty mẹ của TikTok mời gọi người Mỹ sử dụng ứng dụng mới
- Việc Jack Ma “hồi hương” và tái cấu trúc Alibaba đều là kế hoạch của ĐCSTQ
- Trả giá vì dựa vào khí đốt Nga, Liên u cố tránh “phụ thuộc” vào Trung Quốc