Tin COVID-19 chiều 14/6: Chuỗi lây nhiễm từ nhân viên viện Nhiệt đới sang người nhà; Thêm 2 ca từ chợ Cửa hàng mới

 

---------

- Thêm 100 ca Covid-19 trong nước

- Chuỗi lây nhiễm từ nhân viên viện Nhiệt đới lan sang người nhà

- Hà Nội: Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan chợ Cửa hàng mới

- Bắc Ninh giải thể bệnh viện dã chiến số 2