-Thêm 3 ca dương tính, Hà Tĩnh có 65 người nhiễm COVID-19 sau hơn 10 ngày

-Nhân viên kế toán BV Đức Giang dương tính với Covid-19

-Người phụ nữ nằm liệt giường 1 năm dù đã khỏi Covid-19