- Miền Tây: nới giãn cách, vẫn siết đi lại liên tỉnh

- TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng quy định riêng để mở cửa kinh tế

- Đà Nẵng cho về, nhưng quê nhà Quảng Nam không nhận

- Nhận thông báo tiêm mũi 2, đội mưa đến nơi rồi về vì... thiếu giấy mời