- Bệnh viện Covid-19 500 giường ở Hà Nội đi vào hoạt động

- Giãn cách thêm 2 tuần, TP.HCM điều chỉnh nhiều hoạt động từ 16/9

- TP HCM: Đề xuất hỗ trợ hơn 7,5 triệu người khó khăn sau ngày 15/9

- Bắt thêm trưởng khoa trong vụ bay lắc ở Bệnh viện Tâm thần trung ương I

- TP.HCM: Đưa đôi nam nữ sống trong ống cống về lại nơi ở