- Duterte sẽ không cứng rắn, chỉ nói cho tàu ra đua với TQ, xem ai nhanh hơn

- Lãnh đạo đối lập Philippines nói ông Duterte cần cứng rắn hơn với Trung Quốc

- Tàu Trung Quốc đã hoàn thành việc khoan sâu ở Biển Đông

- Toan tính của Trung Quốc khi đưa tàu sân bay xuống Biển Đông

- Tàu Mỹ và Trung Quốc đã chỉ cách nhau 400km, nằm trong tầm hỏa lực

- Cách Trung Quốc dùng công nghệ nước ngoài thống trị Biển Đông