Tin BĐ - ĐL 30/3: 

 -----------

- Hải quân Mỹ sẽ chuyển giao cho Philippines hai tàu tuần tra

- Mỹ, Nhật, Philippines chuẩn bị một cơ chế đối thoại ba bên về an ninh ở Biển Đông

- Tòa Bạch Ốc cảnh báo TQ: Đừng nhân cơ hội bà Thái tới Mỹ mà xâm phạm Đài Loan

- Trung Quốc sẵn sàng tiếp nhận tất cả sinh viên Honduras đang học tập tại Đài Loan