- Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - TBD: Trung Quốc đang xây dựng lực lượng quân sự lớn nhất trong lịch sử 

- Ảnh vệ tinh cho thấy công trình quân sự của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương

- Cảnh báo: Tàu Trung Quốc nguy hiểm hơn hàng không mẫu hạm Phúc Kiến