- Canada công bố chiến lược mới nhắm đến Trung Quốc

- Thêm siêu tàu khu trục của Trung Quốc sẵn sàng tác chiến

- Việt - Ấn tăng cường hợp tác trước mối nguy Trung Quốc

- Mỹ đặt sở chỉ huy Lực lượng Không gian tại Hàn Quốc