- Đài Loan tiếp tục tập trận

- 45 nước ủng hộ Đài Loan và lên án TQ phá hủy nguyên trạng ở eo biển

- Đài Loan bác bỏ ‘một quốc gia, hai chế độ’ của TQ và sẽ không bao giờ lùi bước

- Đã đến lúc gọi ĐCSTQ theo đúng bản chất của nó