Mark Taylor, một người lính cứu hỏa của Mỹ đã nghỉ hưu, đồng thời là một tín đồ Cơ Đốc sùng đạo, đã chia sẻ rằng, Đức Chúa đã khai thị với ông là: trong 5 cựu Tổng thống Hoa Kỳ có ‘hai người sẽ bị bắt’. Chúa còn nói Donald Trump sẽ tái đắc cử vào năm 2020. Người này sẽ lãnh đạo lực lượng phương Tây đánh đổ hoàn toàn và chấm dứt chế độ Cộng sản tại Trung Quốc…