Lũ lụt ở miền nam Trung Quốc tiếp tục kéo dài và lan rộng. Vào ngày 22/6, Trùng Khánh tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ. Sông Kỳ Giang, thượng nguồn của đập Tam Hiệp, đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1940. Mực nước cao nhất của trạm Ngũ Xá ở Kỳ Giang tăng tới 10-11 mét, và 40.000 người dân địa phương đã được di chuyển khẩn cấp.