Theo VTC, Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo Đà Nẵng thực hiện các biện pháp mạnh, đi từng ngõ, gõ từng nhà, truy dấu vết tìm cho ra các trường hợp F0, để khoanh vùng, dập dịch, không để dịch bùng phát sau 99 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.