Thu nhập bình quân hộ gia đình ở Mỹ đạt mức cao nhất trong 20 năm