Đài Loan không muốn Trung+, nhưng Bắc Kinh vẫn muốn. Biển Đông rõ ràng không phải của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc vẫn “nhận vơ” về mình. Hoàng Sa, Trường Sa lại càng không phải của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc vẫn làm cứ như thể thuộc về mình. Vậy mà Cô Vi yêu nước, con cưng của Đảng, chu du thiên hạ hoàn thành sứ xuất sắc nhiệm vụ được giao— mà giờ lại bị ruồng bỏ là sao?