Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với đặc ân được phục vụ các bạn với tư cách là Đệ nhất phu nhân.

Xin gửi đến tất cả người dân của đất nước này: Các bạn sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi.