Những ngày còn lại của tháng 2, bước sang đầu tháng 3, hình thái thời tiết “sớm mưa, trưa nắng” sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh cúm gia cầm như H5N6, H5N1.