Thêm bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đang thảm sát tại Hồng Kông