Ai tạo ra tiền ảo và mục đích cuối cùng của tiền ảo? Rõ ràng sở hữu tiền ảo chỉ là sở hữu một mã hóa trên không gian mạng, mã hóa đó vốn không có chút giá trị gia tăng, giá trị sử dụng nào, không mang lại lợi ích kinh tế, xã hội. Nhưng tại sao con người lại có thể mang xác nhận sở hữu mã hóa của mình (là tiền ảo) để chuyển thành tiền thật? Có phải mục đích chỉ để thanh toán và để chuyển tiền?