- FBI công bố tài liệu: Cha của bà Pelosi từng bị điều tra về mối liên hệ với tội phạm
- McConnell từ chối lời kêu gọi bắt đầu sớm Phiên tòa luận tội tại Thượng viện
- TNS Graham: Vội vã luận tội TT Trump thiếu quy trình hợp pháp, sẽ chia rẽ đất nước hơn nữa
- Ba Lan đề xuất dự luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên Internet