- Parler yêu cầu tòa án ra lệnh cho Amazon tôn trọng hợp đồng
- Snapchat khóa vĩnh viễn tài khoản của TT Trump
- Dân biểu Greene: Tôi sẽ đưa ra điều khoản luận tội Joe Biden vào ngày 21/1
- Chính quyền Trung Quốc báo cáo ca tử vong đầu tiên vì virus cúm Vũ Hán sau 8 tháng
- Nhà khoa học NASA nhận tội nói dối về mối liên hệ với Trung Quốc