“Cả đời làm nghề y, tôi chưa từng chứng kiến trường hợp nào như vậy”