Ở thời kỳ bùng nổ thông tin với sự đóng góp mạnh mẽ từ internet, người ta ở đâu cũng có thể đọc được tin tức qua báo giấy, truyền hình, báo điện tử... Truyền thông bộc lộ sức mạnh to lớn của mình thì cũng là lúc người ta bắt đầu nhìn nhận tới đạo đức truyền thông giữa thông tin thật- giả lẫn lộn.