Truyền thông Pháp RFI đưa tin: "Bi kịch khiến 1,8 triệu người tử vong trên khắp thế giới, lại dễ dàng được ông Tập Cận Bình khoa trương rằng ‘sự kiên nhẫn bất bại đã viết nên sử thi về cuộc chiến chống lại đại dịch’".