Ngân Hàng Thế Giới đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự tính giảm mạnh trong năm nay, xuống mức 4,9% còn Ngân Hàng Phát Triển châu Á dự báo mức giảm sẽ là 4,8%.