Theo NTD, hàng hoá gắn mác “made-in-China" (sản xuất tại Trung Quốc) tràn lan trong thị trường tiêu dùng ngày nay. Nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi biết mặt hàng với thương hiệu bạn yêu thích được sản xuất một cách vô đạo đức? Hoặc ngay cả khi những đồ dùng hàng ngày như tăm và đũa cũng không sạch sẽ như bạn vẫn nghĩ?