Truyền thuyết kể rằng, nếu đi qua ngọn núi mà không thể ra khỏi trước khi trời tối thì sẽ trở thành miếng mồi của quỷ dữ. Nhưng nơi đây lại có một thứ báu vật giúp người qua đường tránh khỏi tai ương…