“Hải thượng” trong tiếng Trung có nghĩa là chìm trong biển nước và đó là tỉnh cảnh đang diễn ra tại thành phố vốn được xem là thủ đô kinh tế của Trung Quốc.